NOWA USTAWA - Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 28-11-2016

Art. 76. 1. Odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umów ubezpieczenia wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania outsourcingu nie można wyłączyć ani ograniczyć.

2. Odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji za szkody wyrządzone cedentom wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania outsourcingu nie można wyłączyć ani ograniczyć.

Artykuł 76 reguluje kwestię odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji za swoje zobowiązania i obowiązki, w celu zapewnienia zachowania przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji pełnej odpowiedzialności za wykonanie wszystkich swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy Solvency II, w przypadku zlecenia w drodze outsourcingu funkcji operacyjnych bądź czynności ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: outsourcing
wstecz