NOWA USTAWA - Odesłanie

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 25-07-2016

Art. 352. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 352 ustawy, do kontroli zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji, zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zastosowanie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej może mieć jednak miejsce jedynie jeżeli ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie zawiera regulacji odmiennych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz