NOWA USTAWA - Informacje dołączane do zawiadomienia

Autor: Ewelina Bukowska

Dodano: 02-09-2016

Przepis art. 84 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zachował treść znaną z uregulowań poprzednio obowiązującej Ustawy (art. 35b poprzednio obowiązującej Ustawy).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz