NOWA USTAWA - Ewidencja umów outsourcingu

Autor: Monika Kozłowska

Dodano: 30-11-2016

Art. 77. Zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji prowadzą ewidencję umów outsourcingu zawierającą co najmniej:

1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające wykonywanie czynności oraz funkcji należących do systemu zarządzania;

2) zakres powierzonych czynności i funkcji należących do systemu zarządzania oraz miejsce ich wykonywania;

3) okres obowiązywania umów.

Komentowany artykuł 77 nakłada na zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obowiązek prowadzenia ewidencji umów outsourcingu oraz wskazuje minimalny katalog elementów, które ewidencja ta powinna zawierać.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: outsourcing
wstecz