NOWA USTAWA - Dodatkowy instrument nadzorczy

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 11-07-2016

Art. 340 Organ nadzoru może stosować niezbędne narzędzia ilościowe służące do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do poniesienia niekorzystnych skutków zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich ogólną kondycję finansową, i może wezwać zakłady do przeprowadzania odpowiednich testów.

Powyższy przepis wprowadza dodatkowy instrument nadzorczy, o którym mowa w art. 34 ust. 4 Dyrektywy Wypłacalność II, zgodnie z którym państwa członkowskie zapewniają, aby organy nadzoru, w stosownych przypadkach, były uprawnione do opracowania, w ramach procesu nadzoru, oprócz wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności, niezbędnych narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich ogólną kondycję finansową, a także wymagania od zakładów przeprowadzania odpowiednich testów.

Stosowane przez KNF niezbędne narzędzia ilościowe służące do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do poniesienia niekorzystnych skutków zdarzeń lub przyszłych zmian warunków gospodarczych, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich ogólną kondycję finansową, powinny być zgodnie z art. 371 Ustawy udostępniane przez KNF pod jednym adresem elektronicznym oraz regularnie uaktualniane.

wstecz