NOWA USTAWA - Członkostwo w PIU

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 09-06-2016

Art. 422. 1. Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w art. 420 ust. 1, działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członkostwo w Izbie ustaje z dniem podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z dniem, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna.

3. Członkami Izby, na zasadzie dobrowolności, mogą być krajowe zakłady reasekuracji i zagraniczne zakłady reasekuracji wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z nową ustawą krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Polski są zobligowane do członkostwa w Izbie. Członkami PIU na zasadzie dobrowolności mogą być jedynie zakłady reasekuracji.

Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą podjęcia przez zobligowany do członkostwa zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski. Kwestię momentu powstania członkostwa precyzuje § 7.2. Statutu PIU, zgodnie z którym prawa członkowskie można wykonywać po powiadomieniu Izby o podjęciu tej działalności.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz