Niezależność działania organów nadzorczych

Autor: Agnieszka Nykiel

Dodano: 14-01-2022
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadził sprawę klienta banku, który złożył placówce zapytania kredytowe. Klient wskazał, że przetwarzanie jego danych przez bank jest nieuprawnione, ponieważ nie doszło do zawarcia żadnej umowy z instytucją finansową.

Prezes UODO przeprowadził postępowanie administracyjne i stwierdził brak podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych klienta oraz wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie danych. Wojewódzki Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 28 września 2021 r., uchylił decyzję UODO, wskazując, że w sprawie zaniechano zwrócenia się do Komisji Nadzoru Finansowego, jako organu właściwego w sprawach związanych m.in. z badaniem zdolności kredytowej i analizą ryzyka kredytowego, co według WSA było bezwzględnie konieczne. Zgodnie z przepisami RODO, każdy organ nadzorczy podczas wypełniania swoich zadań i wykonywania uprawnień działa w sposób niezależny, a pogląd WSA godzi w niezależność i autonomię UODO.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wyraził zaniepokojenie kierunkiem, w którym zmierza dokonana przez sąd administracyjny ocena stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Od wyroku WSA została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

wstecz