Niepewna zgoda na profilowanie danych dot. zdrowia. MC uwzględniło uwagę GIODO

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-02-2018
Kategorie :

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane odniesienia Ministerstwa Cyfryzacji do uwag zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych do projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych. Trzy uwagi odnoszące się do projektowanego art. 122, zmieniającego ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zostały uwzględnione.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz