NBP chce zmian w projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dot. ujawniania wysokości kosztów prowizji

Dodano: 02-06-2017
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

W dniu 31 maja br. odbyło się posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich, w trakcie którego rozpatrzono projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Wcześniej do Komitetu wystosował pismo Narodowy Bank Polski, który po raz kolejny przedstawił swoje stanowisko w zakresie ujawniania wysokości opłaty dystrybucyjnej i prowizji w dystrybucji ubezpieczeń na życie o charakterze inwestycyjnym.

NBP w stanowisku dot. projektu ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. przedstawił propozycję, aby wysokość opłaty dystrybucyjnej i prowizji w przypadku zawierania umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym (gr. 3 dział I) była ujawniana kwotowo i dodatkowo w relacji do składki rocznej. Ministerstwo Finansów odrzuciło tę propozycję podczas prac nad kolejną wersją projektu, argumentując, że nie zapewnia ona spójności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz