Najważniejsze zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów: Istotny pogląd w sprawie

Dodano: 21-04-2016
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Kategorie :

Istotny pogląd w sprawie

Istotą instytucji istotnego poglądu w sprawie jest udzielenie sądowi pomocy w kompleksowym rozpoznaniu sprawy, z uwzględnieniem argumentów oraz poglądów, które niekoniecznie mogą być przedstawione przez strony w postępowaniu. UOKiK posiada bowiem specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów na poszczególnych rynkach. Dlatego też wydając istotny pogląd w sprawie, Prezes UOKiK nie występuje w imieniu ani po stronie któregokolwiek z uczestników sporu. Celem tego instrumentu jest bowiem zapewnienie transferu wiedzy z UOKiK do sądów powszechnych.

Ponadto istotny pogląd w sprawie może być wydany nie tylko w sprawie, w której stronami sporu są przedsiębiorca i konsument, ale także gdy sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorcami.

Istotny pogląd w sprawie przedstawiony przez Prezesa UOKiK nie jest wiążący dla Sądu.

Prezes Urzędu może przedstawić istotny pogląd na prośbę konsumenta, jeżeli przemawia za tym interes publiczny.

wstecz