Na najbliższym posiedzeniu Sejmu II czytanie nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 12-07-2019

Podczas 84. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druki nr 1608 i 3574).

Nowelizacja zakłada rozszerzenie zadań Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia OC rolników - w przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej - do wysokości obecnie obowiązującej sumy gwarancyjnej.

Projekt wpłynął do Sejmu dwa lata temu. W dniu 15 maja 2019 r. podkomisja stała do spraw instytucji finansowych ponownie rozpatrzyła projekt i opowiedziała się za jego przyjęciem w formie nowej ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Nowelizacja stanowi odpowiedź na inicjatywę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC ppm. Dotyczy on szczególnie osób poszkodowanych w latach ’90, którym zaprzestano wypłacać świadczenia rentowe z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody. Czytaj więcej: RPO chce regulacji w sprawie wypłat odszkodowań dla osób poszkodowanych w latach 90-tych

Prawdopodobnie nowe regulacje w tym zakresie zostaną uchwalone już na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

wstecz