MSSF 17 dopiero od 1 stycznia 2023 r.

Autor: Adam Pasternak-Winiarski, Starszy Menedżer w Dziale Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych w Deloitte

Dodano: 18-03-2020

Na posiedzeniu w dniu 17 marca br. członkowie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dyskutowali nad przesunięciem daty wejścia w życie standardu sprawozdawczości dla ubezpieczycieli – MSSF 17. Decyzją Rady data ta została przesunięta o kolejny rok, tj. na 1 stycznia 2023 r.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz