Moment ujęcia w kosztach podatkowych zakupu ubezpieczenia 

Dodano: 18-05-2018
Kategorie :

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 4 grudnia 2017 r., (nr 0111-KDIB1-2.4010.372.2017.1.AK) uznał, że z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznacznie, że moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów, jest uzależniony od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości, czyli "ujęcie jako kosztu", tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów (art. 6 uor), istotności (art. 8 ust. 1 uor) i ostrożności (art. 7 uor).

Przeczytaj cały artykuł
wstecz