„Mistrzowie Multimediów” z zyskiem dla inwestorów

Dodano: 30-06-2016

Bisko 16 proc. premii otrzymali klienci, którzy zainwestowali w produkt strukturyzowany „Mistrzowie Multimediów”. Produkt, dostępny w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowało Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa we współpracy z Eurobankiem.  

Wysokość zysku z inwestycji była uzależniona od notowań akcji 15 globalnych spółek - gigantów branży multimedialno-technologicznej m. in. Apple, Axel Springer, DreamWorks Animation, Facebook, Google, Microsoft, Samsung, Sony, Walt Disney, Wolters Kluwer. Produkt umożliwiał osiągnięcie nawet do 20 proc. zysku z części inwestycyjnej pod warunkiem, że spółki wchodzące w skład portfela będą notować wzrosty na giełdzie. Podczas okresu ubezpieczenia klienci zostali objęci ochroną ubezpieczeniową przez TU na Życie Europa. Po jego zakończeniu otrzymali gwarantowane świadczenie z tytułu dożycia do końca okresu odpowiedzialności w wysokości 100,1% zainwestowanego kapitału wraz z wypracowaną premią. Klienci nie ponosili opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia. Minimalna kwota inwestycji wynosiła 5 000 złotych.

Konstrukcja „Mistrzów Multimediów” łączyła lokatę z produktem strukturyzowanym. W okresie trwania zapisów na produkt była tworzona lokata o promocyjnym oprocentowaniu. Po tym okresie wypracowane odsetki przekazywane były na konto osobiste klienta, a kapitał lokaty na inwestycję.

Zapisy na „Mistrzów Multimediów” trwały od października do listopada 2013 r. Czas trwania produktu wynosił 2,5 roku. W tym okresie wypracował on prawie 16 proc. premii, co przełożyło się na zysk 6,32 proc. w skali roku. Dodatkowo produkt dawał klientom ubezpieczenie na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego.

wstecz