Millenium: Polacy o przyszłości bankowania online

Dodano: 14-04-2020
Publikator: informacja prasowa

Na zlecenie Banku Millenium Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził ogólnopolskie badania, które dotyczyły m.in. bankowości internetowej.

Jak wynika z badania, epidemia koronawirusa jeszcze bardziej zwiększyła zainteresowanie usługami bankowości internetowej. Ponad 15 proc. badanych oznajmiło, że od czasu wystąpienia epidemii korzystają częściej, lub wyłącznie, z dostępu cyfrowego do banku.

W badaniu pytano także, jak według ankietowanych będzie wyglądało podejście do bankowości internetowej po zakończeniu epidemii. 66 proc. Polaków jest zdania, że będą załatwiać więcej spraw bankowych przez internet, a w grupie wiekowej 60-69 lat podobnie myśli aż 82 proc. osób.

Metryka badania: badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 27-28 marca 2020 r. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie pełnoletnich Polaków (n = 1100). Technika badawcza: CATI, próba losowo – kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS).

wstecz