MIiB potwierdza, że nie prowadzi prac nad zmianą przepisów dot. czasowego wyrejestrowania aut

Dodano: 12-06-2017

Od zeszłego roku w Sejmie co pewien czas są przedstawiane propozycje zmiany przepisów, które będą uwzględniały możliwość czasowego wyrejestrowania pojazdów. Stosowne projekty ustaw w tej kwestii złożył klub poselski Kukiz ’15. Pierwszy z nich został odrzucony w trakcie 36. posiedzenia Sejmu RP w dniu 27 lutego 2017 r.

- Jest do dotkliwe zwłaszcza dla posiadaczy pojazdu kolekcjonerskiego, zabytkowego, historycznego lub unikatowego zakupionego w celu przeprowadzenia remontu lub konserwacji i zarejestrowania na żółte tablice. Ponadto, obecny stan prawny nie uwzględnia faktu, że niektóre pojazdy są używane jedynie sezonowo. Dotyczy to zwłaszcza motocykli, motorowerów i samochodów o nadwoziu typu kabriolet – tak pisał w interpelacji do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poseł Piotr Liroy-Marzec.

Ostatni ze zgłoszonych projektów - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, po odbyciu konsultacji publicznych, w dniu 5 kwietnia br. został skierowany do prac w Komisji Infrastruktury, gdzie czeka na zakończenie stosownych prac i rozpoczęcie kolejnego etapu prac legislacyjnych. 

Redakcja portalu interia.pl zwróciła się do departamentu prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z pytaniem o przebieg prac nad tym projektem. Również zapytała, czy rząd planuje przyspieszenie prac nad tą propozycją.

W odpowiedzi rzecznik prasowy resortu infrastruktury i budownictwa, Szymon Huptyś wyjaśnił, że "Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie czasowego wyrejestrowania pojazdu”.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację posła Artura Gierada dot. „zawieszenia ubezpieczenia OC dla kierowców pojazdów samochodowych stojących na tzw. kołkach" wyraziło podobne stanowisko. "Systemowym rozwiązaniem obowiązującym w polskim prawodawstwie, które ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia, jest powiązanie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych z rejestracją pojazdu. Zgodnie z ogólną zasadą posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego. Jednocześnie umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Tym samym przez cały okres zarejestrowania pojazdu na jego posiadaczu ciąży obowiązek posiadania ważnej umowy ubezpieczenia OC. Przedmiotowe powiązanie ubezpieczenia OC komunikacyjnego z rejestracją pojazdu zostało podyktowane zapewnieniem gwarancyjnego charakteru tego ubezpieczenia i koniecznością zapewnienia skuteczności ochrony osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Należy więc podkreślić, iż w przypadku wyrejestrowania pojazdu umowa ubezpieczenia OC komunikacyjnego ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa. Kwestie związane z wyrejestrowaniem pojazdów mechanicznych są uregulowane w ustawie - Prawo o ruchu drogowym" – czytamy w stanowisku MF.

"Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, że w związku z konstrukcją umowy ubezpieczenia, w każdym przypadku istnieje możliwość negocjacji z zakładem ubezpieczeń wysokości składki ubezpieczeniowej, np. w związku z mniejszym ryzykiem z uwagi na stałe lub przejściowe wyłączenie pojazdu z ruchu" – dodało ministerstwo.

wstecz