MIiB chce karać rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości za brak ubezpieczenia OC

Dodano: 07-03-2017
Publikator: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało raport z publikacji publicznych dot. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomości. Znalazł się w nim zapis o sankcji finansowej za niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników i zarządców nieruchomości.

W przedłożonej do konsultacji publicznych wersji projektu nowelizacji został zamieszczony m.in. art. 180 ust. 3 i art. 181 ust. 3, regulujący, aby zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami został określony w umowie pośrednictwa, zawartej w formie pisemnej. Ponadto, mają w niej zostać zawarte informacje o umowie ubezpieczenia, w tym, w szczególności, numer umowy, nazwę ubezpieczyciela oraz okres obowiązywania umowy. W przypadku braku ww. danych umowa traci swą ważność. Projekt nakłada obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC także na zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. W przypadku ostatniej grupy informacje o ubezpieczeniu OC mają być zamieszczane w operacie szacunkowym, opracowaniach i ekspertyzach.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz