MI: nie będzie zmian przepisów ws. automatycznego wyrejestrowywania nieużywanych aut

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 15-06-2020

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelację nr 2575 w sprawie wyrejestrowania nieużytkowanych pojazdów wskazało, że w najbliższym czasie nie będą prowadzone prace legislacyjne dot. wyrejestrowywania z urzędu nieużytkowanych aut.

W interpelacji skierowano do ministra infrastruktury następujące pytanie: czy ministerstwo rozważa wprowadzenie zmian w przepisach, by pojazdy nieużytkowane przez 5 albo 10 lat były wyrejestrowane z urzędu, albo jednorazowe zwolnienie z kosztów dla osób chcących wyrejestrować auto? Czytaj więcej: Nieużytkowane auta powinny być automatycznie wyrejestrowywane

Przygotowując odpowiedź resort poprosił o stanowisko dot. poruszanej kwestii m.in. ministerstwo finansów. W piśmie odniosło się ono do specyfiki ubezpieczenia OC ppm. oraz możliwych ryzyk występujących gdy pojazd nie jest używany. Resort wskazał też, że przepisy dot. odpowiedzialności odszkodowawczej są ustalane na poziomie unijnym i zobowiązują państwa członkowskie do zapewnienia środków ochrony OC przed skutkami używania aut. Jednocześnie MF podkreśliło, że posiadacz pojazdu, wyłączonego czasowo z ruchu, ma prawo negocjować z zakładem ubezpieczeń zmniejszenie składki ubezpieczeniowej.

W związku z powyższym MI stwierdziło, że nie należy zmieniać obecnie obowiązujących przepisów dot. wyrejestrowania pojazdów i utrzymania ochrony OC do tego momentu. MI w odpowiedzi zawarło też, że opłata skarbowa w wysokości 10 zł ponoszona w związku z wyrejestrowaniem auta nie wymaga redukcji. „Mając na uwadze powyższe, MI aktualnie również nie przewiduje inicjatywy legislacyjnej i wprowadzenia zmian w przepisach ustawy– Prawo o ruchu drogowy”, wskazano.

Jednocześnie resort wyjaśnił, że kwestia nieużywanych aut jest procedowana przez Ministerstwo Cyfryzacji. W ubiegłym roku, resort poinformował o prowadzeniu prac nad prawnym wyeliminowaniem tzw. „martwych dusz”, tj. starych pojazdów figurujących wyłącznie w rejestrach Centralnej Ewidencji Pojazdów, wobec których od lat nie odnotowywano w systemach żadnych czynności ani aktualizacji. Jednak proponowane zmiany w tym zakresie wymagają szczegółowej analizy.

Pliki do pobrania

wstecz