MF wyraziło możliwość doprecyzowania przepisów dot. tajemnicy ubezpieczeniowej

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 05-03-2018

Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedział na interpelację nr 19098 w sprawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zgłoszoną przez posła Krzysztofa Kubów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz