MF publikuje zasady wynagradzania instytucji finansowych za wyniki funduszy PPK

Dodano: 25-02-2019

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez instytucję finansową umieszczoną w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz