MF przeciwne wprowadzeniu instytucji rzeczoznawcy majątkowego w proces likwidacji szkód komunikacyjnych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-08-2020

W ostatnim wydaniu beinsured prezentowaliśmy Państwu główne postulaty posłów skierowane do ministra finansów w interpelacji nr 9141 ws. działalności zakładów ubezpieczeń. Dziś chcemy zaprezentować odpowiedź resortu na zawarte w interpelacji pytania.

W interpelacji nr 9141 podniesiono temat możliwych nieprawidłowości towarzystw przy likwidacji szkód komunikacyjnych, wskazując na liczne skargi dot. m.in zaniżania kosztów napraw i raport NIK, w którym wykazano zaniedbania ze strony KNF w zakresie nadzoru nad działalnością ubezpieczycieli. Czytaj więcej: Interpelacja w sprawie działalności zakładów ubezpieczeń

W odpowiedzi na interpelację po pierwsze podano, że Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem właściwym do oceny kwestii technicznych, w tym weryfikacji kosztorysu naprawy czy zastosowanych części zamiennych. „Do kompetencji KNF nie należy wydawanie rozstrzygnięć, na mocy których zakład ubezpieczeń zrealizuje świadczenie w określonej wysokości na rzecz uprawnionego w postępowaniu likwidacyjnym. Jest to kompetencja należąca wyłącznie do sądów cywilnych, które rozstrzygają w sprawach spornych, bazując na przepisach prawa cywilnego oraz opiniach biegłych sądowych z zakresu motoryzacji”, dodano.

Po drugie resort odniósł się do podejmowanych w ministerstwie inicjatyw. Przypomniano m.in. o pracach w zakresie udziału niezależnego rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkód. W wyniku analizy skutków wprowadzenia tego rozwiązania, podjęto decyzję o odejściu od tego pomysłu.

Jak podało ministerstwo, „wprowadzenie udziału niezależnego rzeczoznawcy w przypadku braku satysfakcji klienta z wyceny dokonanej przez ubezpieczyciela mogłoby nie przyczynić się do zwiększenia transparentności, przewidywalności oraz efektywności procesu likwidacji szkód, a jednocześnie mogłoby spowodować wzrost kosztów procesu likwidacji szkód komunikacyjnych, np. poprzez niekontrolowany wzrost stawek rynkowych za czynności realizowane przez niezależnych rzeczoznawców.”

Z kolei Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przekonywał, że „punktu widzenia równości traktowania poszkodowanych w wyniku różnych wypadków czy zdarzeń trudno również uznać za uzasadnione, że tylko w przypadku likwidacji rzeczowych szkód komunikacyjnych wprowadzona zostanie instytucja rzeczoznawcy samochodowego, podczas gdy np. nie zostanie wprowadzone analogiczne rozwiązanie w procesie likwidacji szkód majątkowych lub w procesie likwidacji szkód osobowych powstałych także w wyniku wypadków komunikacyjnych czy nieszczęśliwych wypadków lub wypadków przy pracy”.

Poza tym, rzeczoznawca majątkowy nie będzie w stanie rozstrzygnąć innych sporów między zakładem ubezpieczeń a poszkodowanym dot. zaistnienia szkody i jego sprawcy. W ramach dyskusji wskazano, że w tym przypadku wymagany byłby udział eksperta z zakresu ruchu drogowego. Eksperci ocenili też, że wprowadzenie instytucji niezależnego rzeczoznawcy nie wpłynie na jakość napraw i bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż wiele z nich dokonywanych jest samodzielnie przez poszkodowanych a rzeczoznawcy oceniają standardy techniczne jedynie pojazdów poszkodowanych w wypadkach, a nie wszystkich pojazdów mechanicznych.

„Mając na uwadze powyższe, z dużą ostrożnością należy podchodzić do wprowadzania regulacji, które dodatkowo mogą wpłynąć na podwyżki składek w tym ubezpieczeniu. Rozważenie rozwiązań prawnych w tym zakresie powinno bowiem uwzględniać analizę skutków regulacji, w tym w szczególności finansowych, które finalnie zostaną przeniesione na posiadaczy pojazdów mechanicznych, tj. podmiotów obowiązanych do zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC”, napisano w odpowiedzi.

Na koniec podano też, że w ministerstwie finansów podejmowane są działania zmierzające do opracowania „strategii edukacji finansowej”.

wstecz