MF prowadzi prace koncepcyjne dot. poszerzenia środków nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń

Dodano: 08-06-2018

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację w sprawie nieuczciwej konkurencji na polskim rynku ubezpieczeniowym ze strony zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzących w Polsce bezpośrednią działalność z terenu innego państwa (nr 22007) uznał, że w przypadku powzięcia wątpliwości, że działalność zagranicznego zakładu ubezpieczeń narusza przepisy dotyczące gospodarki finansowej obowiązujące w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym zakład ten ma siedzibę, KNF może jedynie poinformować o tym organ nadzorczy tego państwa.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz