MF podpisał rozporządzenie o zdalnych egzaminach dla OFWCA

Dodano: 15-05-2020
Publikator: Ministerstwo Finansów

13 maja br. Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Na mocy aktu, możliwe będzie ich zdalne przeprowadzenie, wyłącznie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

- To kolejne przepisy wprowadzone przez MF ułatwiające funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii. Rozporządzenie wprowadza czasową możliwość przeprowadzania egzaminów agencyjnych zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Taka formuła pozwoli na ich elastyczne wbudowanie w systemy informatyczne zakładów ubezpieczeń – powiedział Tadeusz Kościński.

W ramach nadzoru nad całym procesem, zakład ubezpieczeń przeprowadzający egzamin w trybie zdalnym, zawiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia takiego egzaminu wraz z opisem wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. System powinien zapewniać skuteczną identyfikację osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy. Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu, proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania.

wstecz