MF podało wysokość opłat za utworzenie i prowadzenie portalu PPK

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 10-01-2019

Minister Finansów przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty wstępnej za utworzenie i prowadzenie portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wysokości stawki opłaty rocznej za udział w tym portalu. 

Ustawa o PPK reguluje utworzenie portalu PPK, na którym m.in. będą zamieszczane informacje o planie oraz prezentowane oferty PPK instytucji finansowych. Funkcjonowanie portalu będzie finansowane z opłat wnoszonych przez firmy umieszczone w ewidencji PPK. Zgodnie z ustawą, instytucje finansowe będą uiszczać dwa rodzaje opłat: wstępną i roczną. Ich wysokość została określona w niniejszym projekcie.

Zgodnie z propozycją MF, opłata wstępna, ponoszona jednorazowo przez instytucję finansową, będzie wynosić 700 tys. zł. Z kolei opłata roczna stanowi równoważność 0,05% aktywów zgromadzonych w PPK zarządzanych przez umieszczoną w ewidencji PPK instytucję finansową. Wartość tych aktywów ustalana jest na ostatni dzień wyceny w roku kalendarzowym, za który opłata jest należna.       

Opłatę wstępną instytucja finansowa będzie zobowiązana wpłacić w ciągu 7 dni od momentu uzyskania informacji o umieszczeniu podmiotu w ewidencji PPK. Natomiast opłata roczna ma być uiszczana do dnia 31 marca roku następującego po roku, za która jest ona należna.

Ministerstwo szacuje, że w 2019 r. koszty funkcjonowania portalu PPK wyniosą ok. 26 mln zł. Na ich wysokość składają się m.in. koszty uruchomienia serwisu, kampanii informacyjnej i innych działań marketingowych czy uruchomienie infolinii contact center.

8 stycznia br. miała miejsce inauguracja portalu PPK. Na razie serwis zawiera jedynie informacje o zasadach planów z podziałem na grupy interesariuszy. Jak podał Paweł Borys, w najbliższym czasie zostanie uruchomiona infolinia informacyjna dot. PPK. Także wystartuje kampania społeczna o planach. Czytaj więcej: PFR uruchomił portal informacyjny o PPK

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.


Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednak budzi wiele pytań i wątpliwości. Na część z nich postarają się odpowiedzieć eksperci z Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI - Magdalena Sudoł, adwokat specjalizujący się w prawie pracy oraz Tomasz Klemt, aplikant radcowski specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym – podczas bezpłatnego webinarium „Pracownicze Plany Kapitałowe 2019 – jak skutecznie wdrożyć PPK w firmie?”. Przy rejestracji istnieje możliwość pozostawienia pytań do prelegentów. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez formularz online.

wstecz