MF nie planuje zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie wypłaty świadczeń przez towarzystwa

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 27-02-2020

Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na interpelację nr 2010 w sprawie przeciwdziałania zaniżaniu odszkodowań przez ubezpieczycieli z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wskazał w niej, że MF nie zamierza wprowadzać zmian do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zaproponowanych w interpelacji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz