MF: Mandaty za brak OC ppm. mają być realną, odczuwalną dolegliwością dla ukaranego podmiotu

Dodano: 19-09-2019

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 29559 w sprawie zmniejszenia kar nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za brak ubezpieczenia OC wskazał, że nie istnieje możliwość systemowego umorzenia nakładanej przez UFG opłaty za brak ważnej polisy OC dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz