MF: krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji mogą zawierać umów reasekuracji z podmiotami z państw trzecich

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 10-12-2019
Publikator: Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pismo Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazało, że dopuszcza się możliwość zawierania przez krajowe zakłady ubezpieczeń i krajowe zakłady reasekuracji umów reasekuracji i umów retrocesji z reasekuratorami, którzy nie mają siedziby w państwie posiadającym system wypłacalności uznany za równoważny lub tymczasowo równoważny z systemem ustanowionym zgodnie z art. 172 dyrektywy Wypłacalność II.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz