Merkury + - nowy portal sprzedażowy Generali

Dodano: 08-09-2016

W dniu 4 września 2016 r. wszyscy agenci, współpracujący z Generali, zostali włączeni do nowego systemu sprzedaży polis Merkury +. Narzędzie to ma wspierać agentów w procesie obsługi Klienta i być bardzo ważnym filarem sprzedaży w Generali. Dzięki niemu, współpraca z ubezpieczycielem ma być dla agentów łatwiejsza i bardziej efektywna.

- System został zaprojektowany wspólnie z agentami. Od samego początku brali oni czynny udział w pracach nad nowym portalem sprzedaży, począwszy od zgłaszania pomysłów, opiniowania przygotowanych makiet ekranów, aż po udział w pilocie produkcyjnym. Dlatego chciałbym podziękować agentom za uczestnictwo w budowie nowego portalu sprzedażowego Merkury + - mówi Adam Malinowski, Członek Zarządu Generali TU SA.

W nowym portalu ujednolicony został sposób zawierania polis. Wprowadzono 4 proste kroki sprzedażowe tj.: podanie danych do wyliczenia składki, wybór wariantu z zaproponowanych pakietów, uzupełnienie pozostałych danych potrzebnych do wystawienia polisy oraz podsumowanie oferty i wystawienie polisy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz