MC opublikowało zmienioną wersję projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Dodano: 21-03-2018
Kategorie :

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji została opublikowana nowa wersja projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 16 marca 2018 r. Projekt zawiera poprawki wniesione podczas konsultacji publicznych.

Projekt został przyjęty w dniu 16 marca br. przez Komitet Stały Rady Ministrów i rekomendowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów na ostatnim posiedzeniu rządu tj. w dniu 20 marca br. Ten jednak zachował harmonogram rozpatrywanych spraw zgodny z wcześniejszymi ustaleniami. Rząd zadecydował, że projektem ustawy dopasowującej polskie prawo do RODO zajmie się w II kw. 2018 r.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Cyfryzacji, kierującym projekt ustawy do rozpatrzenia przez RM, w projekcie wciąż uwidaczniają się dwie istotne rozbieżności. Pierwsza z nich dotyczy wyłączenia możliwości nakładania administracyjnych kar pieniężnych na jednostki będące organizacyjnymi pomocy społecznej. Druga z kolei obejmuje podmiotowe wyłączenie służb specjalnych spod reżimu RODO.

Jak wskazał resort cyfryzacji, zmiany w zakresie przepisów dotyczących akredytacji i certyfikacji zostaną przedstawione w formie autopoprawki, po wypracowaniu ich treści z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt z dnia 16 marca 2018 r. jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz