Lokomotywa Europy II z zyskiem 4,45 proc. w skali roku

Dodano: 06-12-2016

Jak podało w komunikacie prasowym Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., zakończył się czteroletni produkt ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Lokomotywa Europy II” (2 subskrypcja). Klienci uzyskali z niego zysk w wysokości 4,45 proc. w skali roku. Produkt był dostępny dla klientów Idea Banku.

Okres ochrony ubezpieczeniowej „Lokomotywy Europy II” trwał od dnia 9 listopada 2012 r. do dnia 9 listopada br.

Produkt opierał się na strategii Credit Suisse Germany Index 9% Volatility Target, opartej o notowania indeksu Credit Suisse Germany Index. Odzwierciedla on notowania cen akcji 20 niemieckich spółek giełdowych wybranych spośród 55 podmiotów. Indeks stworzyli analitycy banku Credit Suisse na podstawie własnej unikalnej metodologii. Zakłada ona dobór spółek do indeksu na podstawie m.in. oceny działalności operacyjnej, wyceny przepływów pieniężnych oraz trendów rynkowych.

Po zakończeniu okresu inwestycji klienci otrzymali 100 proc. zainwestowanego kapitału powiększone o iloczyn stopy zwrotu z indeksu oraz współczynnika partycypacji 80 proc. W czasie trwania produktu przeprowadzono dwukrotną obserwację indeksu: 13 listopada 2012 r. i 9 listopada 2016 r. Klienci, którzy zainwestowali w „Lokomotywę Europy II” zarobili w tym czasie 17,81 proc. brutto, a więc 4,45 proc. w skali roku. Minimalna wpłata wynosiła 3 000 zł.

wstecz