LINK4 z nowym dodatkiem do OC „Pomoc po wypadku”

Dodano: 03-03-2020
Publikator: informacja prasowa

LINK4 przedstawia nowe ubezpieczenie, będące dodatkiem do OC komunikacyjnego, „Pomoc po wypadku”. Produkt ma wesprzeć kierowców, którzy brali udział w zdarzeniu drogowym nie ze swojej winy.

Jeżeli odpowiedzialność za szkodę ponosi wyłącznie kierujący drugim pojazdem, ubezpieczony w innym towarzystwie niż LINK4, wtedy LINK4 wypłaca odszkodowanie swojemu klientowi i występuje z regresem do ubezpieczyciela sprawcy.

– Dotychczas ubezpieczony, który był poszkodowany w wypadku drogowym, ubiegał się o odszkodowanie z polisy sprawcy, niejednokrotnie ubezpieczonego w innym towarzystwie. To często wywoływało poczucie niepewności w stresującej sytuacji, jaką jest wypadek. Dzięki nowemu produktowi cały ten stres chcemy zdjąć z naszych klientów i dodatkowo wesprzeć ich także po samym wypadku – wyjaśnia Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

LINK4 zwraca również inne koszty: holowania lub parkowania pojazdu swojego klienta; wynajmu pojazdu zastępczego; obowiązkowego badania technicznego czy uszkodzenia bagażu podręcznego.

– Oferowane ubezpieczenie obejmie także bagaż podręczny, który znajdował się w pojeździe w chwili powstania szkody. To m.in. torebki, teczki, plecaki z zawartością, a także telefon komórkowy, tablet i laptop – wylicza Agata Ambroziak-Rogulska, dyrektor Departamentu Produktu LINK4. – Istotne, by bagaż podręczny był przewożony w przeznaczonych do tego miejscach, futerałach lub uchwytach – dodaje.

Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu „Pomoc po wypadku” wynosi 300 tys. zł, obejmuje szkody na terenie Polski.

wstecz