LINK4 Rzecznikiem Standardu Etyki

Dodano: 05-04-2018
Publikator: Informacja prasowa

Link4 otrzymał tytuł Rzecznika Standardu Etyki. Jest on przyznawany firmom wyróżniającym się odpowiedzialnością, wiarygodnością i transparentnością. Link4 to jedyne na polskim rynku towarzystwo ubezpieczeń z tym tytułem.

Tytuł Rzecznika Standardu Etyki przyznawany jest przez UN Global Compact Network Poland, działającej z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Program ma na celu promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ. Tytuł przyznawany jest firmom, które budują pozytywne relacje z pracownikami i kierują się zasadami etycznymi.

W tym roku tytuł Rzecznika Standardu Etyki przyznano 22 firmom. Otrzymanie wyróżnienia wiązało się z wypełnieniem założeń zawartych w Standardzie Programu Etycznego. To samoregulacja biznesowa w ramach drugiego filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka.

- Jakiś czas temu poprosiliśmy naszych ludzi o określenie wartości, które są dla nich ważne w codziennej pracy. I wspólnie je wypracowaliśmy z uwzględnieniem etycznych standardów. Wzajemny szacunek, współpraca, wsparcie i zaangażowanie definiuje nas jako zespół. Tytuł Rzecznika Standardu Etyki potwierdza, że tacy właśnie jesteśmy i to napawa nas dumą – podkreśla Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.

wstecz