LINK4 rozszerza zakres ochrony w ubezpieczeniach AC i NNW

Dodano: 27-04-2020
Publikator: informacja prasowa

LINK4 rozszerza zakres ochrony w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych i NNW. Najważniejsze zmiany, wprowadzone przez ubezpieczyciela, to m.in.: odszkodowanie w wyniku wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, czyli tzw. All Risks w ubezpieczeniach AC.

Rozszerzenie ochrony nastąpiło 24 kwietnia 2020 r. W przypadku ubezpieczeń AC wprowadzany jest tzw. zakres All Risk - ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę polegającą na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, która powstanie na skutek wszelkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń.

Wprowadzono także zmiany w ubezpieczeniach NNW komunikacyjnych. Do wypłaty odszkodowania będzie kwalifikować się każdy uszczerbek na zdrowiu, który został sklasyfikowany w nowej tabeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Nowością jest również wprowadzenie dodatkowego świadczenia za hospitalizację. Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia NNW dostępny jest pakiet „Wracaj do zdrowia” który obejmuje organizację oraz pokrycie przez LINK4 kosztów najważniejszych świadczeń zdrowotnych, oferowanych w placówkach PZU Zdrowie.

wstecz