Likwidacja szkód powstałych wskutek karambolu

Dodano: 20-02-2017

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyjaśnia w specjalnym komunikacie, jak przebiega proces likwidacji szkód w „niestandardowych” wypadkach - gdy w zdarzeniu komunikacyjnym wzięło udział kilka pojazdów lub uczestnikiem wypadku był pojazd uprzywilejowany.  

Po pierwsze, jak wskazują eksperci towarzystwa ubezpieczeń, przyczynę zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne na wypadek można łatwo ustalić, jeśli do zdarzenia zostanie wezwana policja. Funkcjonariusze są zobowiązani do przeprowadzenia dochodzenia, które ma ustalić przebieg zdarzenia i jego przyczyny.

- Wyjaśnianie sprawy może być natomiast trudniejsze, jeśli brały w niej udział pojazdy uprzywilejowane lub poszkodowanych uczestników jest wielu, tak jak w przypadku karambolu. Warto jednak podkreślić, że niezależnie od liczby czy funkcji zaangażowanych w wypadek osób, jego okoliczności zawsze muszą być analizowane indywidualnie – tłumaczy Michał Makarczyk, Dyrektor Likwidacji Szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

W przypadku karambolu ustalenie winnych jest zdecydowanie trudniejsze i zabiera więcej czasu. Dlatego zakłady ubezpieczeń powinny przy takich zgłoszeniach rozpocząć proces likwidacji szkód bez czekania na dokładne ustalenia policji.

- Jeśli na podstawie zebranych materiałów możliwe jest określenie odpowiedzialności czy stopnia przyczynienia się do zdarzenia zaangażowanych w nie osób, wówczas w oparciu o te ustalenia wypłacane jest odszkodowanie. Gdy natomiast sprawa jest na tyle skomplikowana, że przy pomocy dostępnych środków nie da się ustalić okoliczności wypadku i wskazać odpowiedzialności jego uczestników, zakład ubezpieczeń może uzależnić wypłatę odszkodowania od zakończenia postępowania karnego lub cywilnego – mówi Michał Makarczyk z Compensa.

W takich okolicznościach, jak wskazano w materiale ubezpieczyciela, przydatne okazuje się posiadanie ubezpieczenia autocasco, dzięki któremu można szybko uzyskać świadczenie za szkody powstałe wskutek karambolu. Zakład ubezpieczeń, w którym polisę AC posiada poszkodowany, likwiduje szkodę, a następnie zgłasza roszczenie regresowe do ubezpieczyciela sprawcy kolizji.  

wstecz