Liczne zastrzeżenia rządu do projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 21-06-2019

Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136). RM wyraziła poparcie dla kierunku prac, jednak przedstawiła w stanowisku liczne zastrzeżenia do projektu ustawy, w tym usunięcie art. 9, zakazującego przenoszenia wierzytelności z tytułu czynu niedozwolonego, i art. 10, zakazującego reklamy i akwizycji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz