Leszek Skiba został Prezesem Pekao S.A.

Dodano: 23-04-2020
Publikator: informacja prasowa

Rada Nadzorcza Pekao S.A. zadecydowała o powołaniu Leszka Skibę, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu. Tym samym przyjęła rezygnację Marka Lusztyna z tej funkcji i powierzyła mu posadę Wiceprezesa i Członka Zarządu, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Do Zarządu Pekao S.A. dołączył też Krzysztof Kozłowski, który obejmie posadę Wiceprezesa.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz