Laurent Convain: nowe regulacje to wyzwania i szanse dla branży ubezpieczeniowej

Dodano: 25-09-2017

Laurent Convain, prezes zarządu MACIF Życie TUW, udzielił wywiadu redakcji portalu alebank.pl. Rozmowa toczyła się przede wszystkim wokół tematu najbliższych zmian legislacyjnych w branży ubezpieczeniowej.

Zdaniem Laurenta Convaina, nowe regulacje branżowe należy traktować jako wyzwania i szanse stojące przed całym sektorem ubezpieczeniowym jak i jego poszczególnymi podmiotami. Ponadto, jak wskazał, zmiany przepisów zachodzą, gdy na rynku zaczynają wyłaniać się pewne powtarzające się problemy. Jak podkreślił CEO MACIF Życie, w przypadku dystrybucji takim problemem była sprzedaż przez agentów produktów, które nie pasują do profili i potrzeb klientów. 

- Dlatego nowe zasady określone w dyrektywie IDD zo­bowiązują zarówno dystrybutorów, jak i samych ubezpieczycieli do zmiany dotychczasowych mało efektywnych i nieodpowiadających oczekiwaniom klientów modeli dystrybucyjnych. Taka przemiana wiąże się oczywiście z niemałymi kosztami, jednak należy pamię­tać, iż głównym efektem wdrożenia nowych regulacji będzie lepsze doświadczenie klienta, co z kolei przełoży się na nawiązywanie długofalowych relacji między ubezpieczycielami a ubezpieczonymi z pozytywnym skutkiem również dla pośredników – powiedział Laurent Convain.

Dodał, że nowe propozycje w zakresie dystrybucji ubezpieczeń są zbieżne ze sposobem funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, który uwzględnia odpowiedzialność na każdym etapie obsługi klientów – od przygotowania oferty po obsługę posprzedażową.

W opinii prezesa MACIF Życie, pozytywne przełożenie na całą branżę ubezpieczeniową, a zwłaszcza kontakty z klientami, będzie miał również nowy obowiązek szkoleniowy dla dystrybutorów. Dlatego zakłady ubezpieczeń powinny ten przepis potraktować jako wyzwanie, by przygotowywać i prowadzić szkolenia w sposób jak najbardziej pełny, kompetentny, a oprócz przekazywania wiedzy kształtować w nich również właściwe postawy w kontaktach z klientami.

- Lepiej wyedukowani dystrybutorzy będą mogli osią­gać odpowiednie, wręcz większe, poziomy sprzedaży, oferując równocześnie znacznie wyższy standard obsługi klienta i wyróż­niając się nieporównanie wyższą odpowiedzialnością społeczną – wyjaśnił Convain.

wstecz