Łańcuch outsourcingowy w chmurze obliczeniowej pod lupą KNF

Autor: Marta Pasztaleniec

Dodano: 03-03-2020
Kategorie :

W praktyce biznesowej korzystanie z podwykonawców i dalszych podwykonawców przez dostawców usług w chmurze obliczeniowej niczym nie różni się od innych branż – jest czymś powszechnym i naturalnym. Z uwagi na niejednoznaczne przepisy prawa oczekiwaniem środowiska IT było zajęcie przez KNF w wytycznych wyraźnego stanowiska w kwestii dopuszczalności łańcucha outsourcingowego, tak aby w sposób wyraźny i jednoznaczny zniwelować bariery. Przypomnijmy, że wprawdzie ani prawo bankowe, ani ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej nie zakazują korzystania z podwykonawców w ramach outsourcingu, jednakże nadzór stał na stanowisku, że wobec braku wyraźnej podstawy prawnej – nie jest to dopuszczalne.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf
wstecz