KUKE z ofertą dla banków

Dodano: 11-03-2021
Publikator: informacja prasowa

KUKE udostępnił bankom nowe rozwiązanie, umożliwiające im poszerzenie swojej działalności i zwiększenie finansowania krajowych inwestycji nastawionych na eksport.

KUKE i ZBP podjęli porozumienie o współpracy. Na jego mocy Związek ma przyczynić się do promocji nowego pakietu od ubezpieczyciela, który trafi do oferty banków obsługujących i udzielających wsparcia finansowego podmiotom zainteresowanych ekspansją na zagraniczne rynki. Dodatkowo KUKE i ZBP będą intensyfikować współpracę na innych polach, współdziałając m.in. w akcjach edukacyjnych na temat trade finance.

KUKE dostarcza rozwiązania, których celem jest zmniejszenie ryzyka banków w związku z zagranicznymi inwestycjami ich klientów. Dzięki temu banki będą mogły pożyczyć klientom więcej środków w zakresie finansowania obrotowego, inwestycyjnego i gwarancji przy tym samym poziomie ryzyka, podczas gdy instytucje ostrożniejsze będą mogły swoje ryzyko ograniczyć, cedując je na KUKE.

Ubezpieczyciel ponadto dokonał modyfikacji oferty gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono procedury i wymogi dokumentowe, poszerzony został też zakres objętych towarów i usług.

W najbliższym czasie KUKE wprowadzi kolejne rozwiązania. W planach znajdują się gwarancje finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym w Polsce dla podmiotów będących eksporterami, przy czym mogą to być zarówno firmy polskie, jak i inwestorzy zagraniczni oraz gwarancje spłaty kredytów obrotowych i ubezpieczenia spłaty kredytów na przejęcia przedsiębiorstw za granicą.

wstecz