KUKE podsumowała 2020 rok

Dodano: 08-09-2021
Publikator: informacja prasowa

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w 2020 roku wsparła polskich przedsiębiorców, chroniąc ubezpieczeniami i gwarancjami ubezpieczeniowymi ich obrót na kwotę 68,4 mld złotych. To suma o 23 proc. większa niż w roku poprzednim.

W skali roku, wartość ubezpieczeniowego obrotu eksportowego wzrosła o 4,1 proc., do 22,5 mld zł. 17,7 mld zł z tej kwoty dotyczyło komercyjnych ubezpieczeń eksportowych, a 4,8 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Wartość ubezpieczeń krótkoterminowych kredytu krajowego i udzielonych gwarancji w ramach działalności komercyjnej wyniosła o 35 proc. więcej niż w roku wcześniejszym – 46 mld zł.

Rekordowe przychody w 2020 roku KUKE zanotowała ze sprzedaży polis i gwarancji w komercyjnym segmencie działalności, wyniosły one 123,7 mln. Jest to wzrost o 24,5 proc. w porównaniu do 2019 roku.

Wypracowany przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych zysk netto w 2020 roku osiągnął 14,2 mln zł. Oznacza to wzrost o 127 proc. w stosunku do roku wcześniejszego.

– W 2020 r., okresie nadzwyczajnych zaburzeń w globalnej i krajowej gospodarce, KUKE wywiązała się z roli jednego z liderów rynku, zapewniając polskim przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności. Zależało nam, by w tym bardzo trudnym momencie mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności w obrocie krajowym i eksporcie, a dzięki naszym gwarancjom zdobywać zlecenia i m.in. kontynuować ważne dla kraju inwestycje infrastrukturalne, jak budowy dróg czy linii kolejowych oraz realizacje zagranicznych projektów. Możliwość udzielania kontrahentom kredytu kupieckiego w trakcie kryzysu oznaczała nie tylko pewność niezakłóconej realizacji bieżących zamówień, ale szansę na zdobycie nowych kontraktów. I wiele firm, również eksportowych, gdy konkurenci z innych krajów nie byli w stanie wywiązać się z umów, to wykorzystało. Dzięki dużej aktywności polskich przedsiębiorców, którzy nie załamali się pod wpływem kryzysu, my również mogliśmy cieszyć się wzrostem naszego biznesu. To już kolejny raz, gdy w sytuacji globalnych zawirowań KUKE staje na wysokości zadania, zapewniając swoim klientom możliwości rozwoju. Podobnie jak polscy przedsiębiorcy KUKE dobrze odnajduje się w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Szybko i sprawnie odpowiadaliśmy na wyzwania, wprowadzając nowe rozwiązania, gdy na rynku panowała niepewność. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością. Dzięki tym działaniom wzmocniliśmy naszą pozycję, stając się numerem dwa na rynku ubezpieczeń należności i dołączyliśmy do ścisłej czołówki na rynku gwarancji. - powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Liczba podpisanych przez KUKE umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła 2,8 tys., natomiast liczba wypłaconych odszkodowań 736.

wstecz