Koszty marketingowe trzeba limitować

Dodano: 15-05-2020
Kategorie :

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 7 kwietnia 2020 r. (nr 0114-KDIP2-2.4010.20.2020.1.SJ) uznał, że ponoszone koszty usług koordynacji i rozwoju marketingu nabywane na potrzeby podstawowej działalności wnioskodawcy (zwiększające sprzedaż produkowanych i dystrybuowanych towarów) nie stanowią kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15 ust. 11 pkt 1 ustawy o CIT. Zdaniem skarbówki, nie można również uznać, że do kosztów usług koordynacji i rozwoju marketingu ma zastosowanie wyjątek pozwalający na pełne rozliczanie kosztów. Tym samym, koszty tego typu usług, jako usługi niematerialne, podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz