Kontrola dystrybutora ubezpieczeń – obowiązek przechowywania i okazania KNF książki kontroli

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 26-02-2020

Komisja Nadzoru Finansowego od kilkunastu miesięcy przeprowadza kontrole na rynku brokerskim. Kolejne kontrole podmiotów nadzorowanych w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w 2020 r. już zostały zapowiedziane – w pierwszej kolejności największych multi-agencji, banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług dystrybutorów ubezpieczeń. Kontrole będą także przeprowadzane u małych i średnich agentów ubezpieczeniowych.

W zakresie nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeń kontrole KNF prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która jednak w kwestiach w niej nieuregulowanych odsyła do stosowania przepisów rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, które określają zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w tym uprawnienia i obowiązki zarówno kontrolującego, jak też kontrolowanego. Jednym z obowiązków kontrolowanego przedsiębiorcy jest okazanie kontrolującemu organowi książki kontroli.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz