Konsekwencje Brexitu dla branży ubezpieczeniowej

Dodano: 04-02-2019
Publikator: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur UE bez umowy będzie miało konsekwencje dla wielu obszarów działalności ubezpieczeniowej, w tym funkcjonowania transgranicznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych wymienia konsekwencje Brexitu.  Przede wszystkim może nastąpić zmiana zasad ruchu transgranicznego poprzez ograniczenie swobody przemieszczania się pojazdami zarejestrowanymi w jednym z krajów UE oraz Zjednoczonego Królestwa bez dodatkowych formalności, w oparciu o zasady domniemania istnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potencjalna zmiana dotyczyć będzie milionów obywateli całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii. 

Dodatkowo w przypadku szkody poniesionej w Zjednoczonym Królestwie, nie będzie możliwości stosowania zasad dotyczących „ochrony gości”, wynikających z Dyrektywy Komunikacyjnej. Przepisy w tej mierze stanowią część prawa wspólnotowego i są wiążące jedynie dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym znacznemu pogorszeniu ulegnie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami zaistniałymi w kraju odwiedzanym - w tym przypadku w Zjednoczonym Królestwie i vice versa, która do tej pory opiera się na istnieniu reprezentantów do spraw roszczeń, centrów informacyjnych oraz organów odszkodowawczych.

wstecz