Konfederacja Lewiatan przedstawiła swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 12-04-2017

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostały opublikowane uwagi do drugiej wersji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Dziś przedstawimy Państwu uwagi przygotowane przez Konfederację Lewiatan, która odwołuje się w nich m.in. do kwestii obowiązkowych szkoleń agentów oraz wynagradzania agenta przez klientów.

Po pierwsze autorzy uwag zwracają uwagę, iż w projekcie wskazuje się na poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i klienta, jednak brak jest doprecyzowania i definicji powyższych pojęć. Zdaniem Lewiatana, może „to powodować wątpliwości w przypadku czynności agencyjnych, czy pojęcie to dotyczy ubezpieczającego, czy również ubezpieczonego, beneficjenta, osobę zainteresowaną ubezpieczeniem”. W kwestii definicji Konfederacja wskazuje też na brak spójności definicji brokera reasekuracyjnego oraz brokera ubezpieczeniowego z tą, która została zastosowana w odniesieniu do agenta oraz agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające. W związku z powyższym proponują nowe brzmienie tych definicji.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: broker, agent
wstecz