Komisja Europejska ponagla Polskę do wdrożenia przepisów UE dotyczących ubezpieczeń

Dodano: 18-05-2017

W dniu 17 maja 2017 r. Komisja Europejska ponownie zwróciła się do Polski o wdrożenie przepisów Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń. Nowe regulacje mają zapewnić dobrą kondycję finansową firm ubezpieczeniowych – podaje PAP.

KE odnosi się do dyrektywy Wypłacalność II oraz Omnibus II, które to zastąpiły 14 dyrektyw dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji, znane uprzednio jako Wypłacalność I.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. termin ich wdrożenia do prawa krajowego upłynął z dniem 31 marca 2015 r. Komisja Europejska zwróciła się również, poza Polską, do Łotwy, Węgier, Portugalii i Cypru. Jeśli państwa te nie wdrożą przepisów, sprawy przeciwko nim mogą zostać skierowane do Trybunału Sprawiedliwości.

„Wnioski Komisji mają formę uzasadnionych opinii, przesłanych po tym, jak w maju 2015 r. do tych państw członkowskich zostały wystosowane wezwania do usunięcia uchybienia. Państwa te odpowiedziały na wspomniane wezwania, jednak Komisja w dalszym ciągu jest zdania, że transpozycja dyrektyw nie została ukończona w tych państwach członkowskich" - podała Komisja Europejska.

wstecz