Komisja Europejska bada konstrukcję podatku bankowego. W listopadzie ma wydać opinię w tej sprawie

Dodano: 22-09-2016

W listopadzie Komisja Europejska przedstawi raport w sprawie obowiązującego od lutego podatku od aktywów niektórych instytucji finansowych – poinformowała Rzeczpospolita, powołując się na anonimowe źródło.

Wątpliwości Komisji budzi konstrukcja podatku, a nie samo jego wprowadzenie. Jak wskazał rozmówca dziennika, podatek bankowy nie łamie unijnych zasad i jest już znany organom UE z innych państw członkowskich, chociaż w przypadku Polski stawki są wyższe niż w innych krajach. Z ustaleń gazety wynika, że unijni urzędnicy mają zastrzeżenia m.in. do wysokości kwot wolnych od podatku oraz wyłączenia z obciążenia opodatkowaniem niektórych instytucji.

Komisja bada, czy zasady opodatkowania instytucji finansowych zachowują zasadę równego traktowania podmiotów. Już teraz podatku bankowego w zasadzie nie uiszczają SKOK-i i banki spółdzielcze, których wielkość aktywów mieści się w limitach kwot wolnych od podatku, tj. 4 mld zł. W konsekwencji daninę odprowadzają do budżetu państwa banki należące do zagranicznych inwestorów. Na mocy aktu prawnego ustanawiającego nowe zobowiązanie z podatku zwolnione są także banki państwowe (BGK). 

W kwietniu 2016 r. Komisja Europejska zwróciła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przygotowanie odpowiedzi na pytania KE dotyczącej badanego podatku. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK, potwierdziła niedawno Rzeczpospolitej, że Komisja od tego czasu nie przekazała do Urzędu żadnych informacji w tej sprawie.

Do końca czerwca 2016 r., tj. po 5 miesiącach obowiązywania nowej daniny, do budżetu państwa wpłynęło 1,7 mld zł z podatku bankowego. Według szacunków Ministerstwa Finansów zaplanowane wpływy na cały rok budżetowy miały wynieść 505 mld zł. Niedawno resort obniżył swoje oczekiwania do poziomu 3,4 mld zł – podał PAP. Jednocześnie zwiększył się portfel obligacji skarbowych, które są wyłączone z opodatkowania. Na koniec lipca wysokość środków zainwestowanych przez banki w ten instrument zwiększyła się o 40 mld zł od wejścia w życie ustawy wprowadzającej podatek bankowy. Na koniec lipca suma ta stanowiła 177 mld zł, podczas gdy pod koniec lipca było to już 217 mld zł. 

Tagi: podatek
wstecz