Kolejne zakłady ubezpieczeń otrzymały wezwanie od RF do zmiany praktyk w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 18-09-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy wysłał do dziewięciu towarzystw ubezpieczeń wezwania do zaprzestania stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przy likwidacji szkód z ubezpieczeń AC. RF zarzuca towarzystwom posługiwanie się różnymi kryteriami wycen kosztów naprawy w zależności od tego, czy doszło do szkody całkowitej czy częściowej.

Eksperci z Biura RF dokonali analizy warunków ubezpieczeń autocasco. Na ich podstawie ustalili, że ubezpieczyciele stosują niejednolite kryteria wyceny kosztów napraw uszkodzonych pojazdów. W przypadku dużych szkód, likwidatorzy dokonują wycen z użyciem oryginalnych części i stawek roboczych autoryzowanych stacji obsługi, nawet jeśli umowa ubezpieczenia przewiduje inne, tańsze zamienniki części lub naprawę w innych warsztatach. Jak podaje RF, praktyka ta stanowi sposób na oszacowanie szkody całkowitej, przy której naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, a ubezpieczonemu wypłacana jest kwota stanowiąca różnicę wartości pojazdu sprzed szkody i ceną, jaką można uzyskać za rozbity pojazd. Z kolei przy małych uszkodzeniach ubezpieczyciela do szacowanie wielkości szkody biorą do wycen części nieoryginalne i najniższe stawki za robociznę na rynku.

- Właśnie przeciwko takiemu mechanizmowi protestujemy. Naszym zdaniem zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania wysokości świadczenia niezależnie, czy ustala wysokość świadczenia w razie szkody częściowej, czy też bada ewentualną zasadność uznania szkody za całkowitą. Dlatego wzywamy zakłady ubezpieczeń do zmiany praktyki  – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

W razie braku reakcji na wezwanie ze strony ubezpieczycieli, RF nie wyklucza podjęcia dalszych działań. Jedną z możliwości, która będzie analizowana po uzyskaniu wszystkich odpowiedzi, jest wystąpienie Rzecznika Finansowego z pozwami wobec ubezpieczycieli.

W sierpniu podobne wezwania zostały wysłane do czterech podmiotów z rynku. Czytaj więcej: RF wzywa ubezpieczycieli do zaniechania nieuczciwych praktyk przy wycenie kosztów naprawy aut

wstecz