Kolejne rekordy wyłudzeń ubezpieczeniowych

Dodano: 16-09-2021

Liczba wyłudzeń ubezpieczeniowych stale wzrasta. W roku 2020 suma przestępstw osiągnęła wartość 401 mln zł.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wartość wykrytych przestępstw w ubezpieczeniach „na życie” zwiększyła się o 35,5 mln zł. W roku 2015 było to 11,3 mln zł, w 2020 natomiast 46,8 mln zł, ponad trzykrotny wzrost. Więcej niż połowa oszustw dotyczy wyłudzeń w zakresie leczenia szpitalnego oraz operacji. Polska Izba Ubezpieczeń podaje, że przestępstwa w tym obszarze są coraz popularniejsze. W roku poprzednim udaremniono 3585 wyłudzeń w tym zakresie.

Oszuści najczęściej próbują wyłudzić pieniądze na ubezpieczeniach majątkowych, których skala jest o 3 mln wyższa niż w 2019 roku.

Polska Izba Ubezpieczeń przypomina o nieujawnionej liczbie oszustw, tzw. ciemniej liczbie przestępstw. Z szacunków wynika, że faktyczna wartość przestępstw ubezpieczeniowych jest 10 razy większa od sumy wykrytych.

wstecz