KNF zmniejsza liczbę barier dla rozwoju fintechów

Dodano: 12-05-2017

Na początku roku przy Komisji Nadzoru Finansowego został utworzony Zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych w Polsce. Do tej pory odbyły się dwa spotkania nowego organu. Celem zespołu jest zidentyfikowanie barier natury regulacyjno-nadzorczej dla rozwoju usług fintech, na podstawie których zostanie sporządzony raport. Oprócz tego, członkowie zespołu zamieszczą propozycje możliwych działań, po stronie właściwych organów, sprzyjających rozwojowi innowacji finansowych w Polsce.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz