KNF prowadzi prace nad objęciem nadzorem podmioty prowadzące działalność w ramach swobody przepływu usług

Dodano: 26-04-2018

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w wywiadzie udzielonym redakcji portalu wpolityce.pl odniósł się do skarg wnoszonych na działalność Gefion Insurance, prowadzący w Polsce działalność w ramach swobody świadczenia usług. Jak podał przewodniczący KNF, od maja 2017 r. do organu nadzoru wpłynęło 40 skarg na działalność zakładu ubezpieczeń.   

 

Przewodniczący Komisji podał, że wskutek ograniczeń polskiego organu nadzoru, KNF pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie przepisów odnoszących się do działalności transgranicznej zakładów ubezpieczeń. Komisja chce wprowadzić regulacje, które umożliwiałyby prowadzenie nadzoru nad zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działalność w Polsce na zasadzie swobody przepływu usług.  

Marek Chrzanowski wyjaśnił w wywiadzie, że nowe regulacje mają objąć możliwość nakładania sankcji, w tym kar finansowych, za nadużycia w postaci naruszenia interesów konsumentów.

„Propozycja przewiduje możliwość wydawania zaleceń, decyzji zobowiązującej do wykonywania zaleceń oraz stosowania przez KNF wszystkich uprawnień nadzorczych, w tym sankcji, jak w przypadku krajowego zakładu ubezpieczeń, bez konieczności zawiadamiania organu nadzoru macierzystego. Ponadto chodzi o możliwość zastosowania kar, w tym kary pieniężnej, oraz o zakaz wykonywania lub ograniczenie działalności w przypadkach uzasadnionych koniecznością niezwłocznego zapobieżenia naruszenia interesów odbiorców usług tych zakładów”, powiedział przewodniczący KNF.

Tagi: nadzór, knf
wstecz